Zack och Emil

Magikern Zack, med assistenten Emil Kihlin, trollband publiken