Apollo-Grannus vasen

En dag år 1818 i Fycklinge i Västmanland var ”dagakarlen” Lundström sysselsatt med att ta grus ur en stenhög. Då stötte han plötsligt på något. Han lade ifrån sig spettet och grävde försiktigt. Till slut hade han tagit fram en cirka 45 cm hög bronsvas som var fylld med brända ben och smälta glasklumpar. Vasen är ett av de märkligaste romerska bronskärl som finns i Statens historiska museums samlingar. Och det kom alltså fram av en ren slump. Lundström insåg att han hittat ett fornfynd och såg till att kärlet lämnades in till de antikvariska myndigheterna. Som tack för detta fick han ett brev från Carl XIV Johan och 100 riksdaler i hittelön. Läs mer >>>