Möten och konferenser

I Björksta bygdegård finns det fina lokaler för olika evenemang. Det behöver inte bara vara bröllop, dop, födelsedagar och minnesstunder. Det finns också utrymme för möten och konferenser där man kan använda den fina mediautrustning som finns i lokalen. En populär aktivitet som har anordnats under senare år i kyrkans regi, men med hjälp av ideella krafter, är soppluncher. Ofta bjuds någon föredragshållare in för att berätta om något intressant och kanske visa bilder eller video.