Minnesstund

Björksta medeltida kyrka från 1200-talet ligger på en liten höjd och kyrkobyggnaden är väl synlig på flera kilometers håll. I väster sluttar fälten ned mot Lillån. Direkt söder om kyrkan ligger prästgården och i norr, på den tidigare klockargården, finns kyrkskolan som i början av 60-talet omvandlades till bygdegård. Läs mer om Björksta kyrka