Begravningen


Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Begravningen är en del i det avskedet och omfattar praktiska förberedelser så väl som begravningsgudstjänst och gravsättning.

I samband med ett dödsfall kan det vara svårt att veta vad som behöver göras – och vem som gör vad. Kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, eventuell kremering och gravsättning. De anhöriga tar hand om praktiska förberedelser i samband med begravningen.

Som anhörig kan du välja om du vill ta hand om de praktiska förberdelserna inför begravningen på egen hand eller om du vill ta hjälp av en begravningsbyrå. Det handlar till exempel om anmälan av dödsfallet till myndigheterna, kontakter med kyrkan för bokning av tid och plats för begravningsgudstjänsten och bokning av gravplats.

Frågor och svar om begravning