1 Livet i Björksta

När jag började planera boken ”Livet i Björksta” hade jag Lennart Petterssons fondmålning i Björksta bygdegård i tankarna. Jag tycker att hans bilder på ett bra sätt sammanfattar hur jag tror att livet i Björksta såg ut på 1950-talet.

Lennart presenterade själv målningen vid invigningen av bygdegården på följande sätt: ”När jag föreställer mig min hembygd, så tänker jag i första hand på kyrkan och därför satte jag den i mittpunkten på min fondvägg. Därifrån har jag låtit klockklangen svepa ut över bygden och binda det hela samman. Den mörkare tonen skall vara den stora klockan och den blå har jag tänkt mig för den lilla klockan.”

Klicka på ”Fondväggen” i menyn för att läsa Lennarts tankar kring fondmålningen.