8 Kärsta

Karsta-fran-ovan

Tillkomsten av Kärsta samhälle hänger nära samman med Orresta snickerifabrik och Orresta tegelbruk. 1919 startade ASEA-ingenjören John Larsson, tillsammans med brodern Leonard, Orresta snickerifabrik i Kärsta, som idag är Orresta Dörr. I Kärsta fanns också Orresta tegelbruk där John Larsson var VD. Man tillverkade taktegel och dräneringsrör från 1937 och fram till 1960-talet.  Hösten 1955 engagerade sig Kungsåra kommun i utbyggnaden av Kärsta genom att bifalla Larssons förslag om borgen på lån för vatten- och avloppsledningar i det nya bostadsområdet. Se mer bilder från Kärsta på Bygdeband.se