Presenter – kopia

Lyckönskningar och presenter till jubilaren lämnades från Björksta Sockenråd och Björksta Hembygdsförening. Rune Pettersson tackade på allas vägnar för en minnesvärd afton.