Bygdeband

Logga

Om Bygdeband

Bygdeband är en öppen föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt material och är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna finns knutet bilder och dokument, information om personer som någon gång bott på platsen, men även ljudfiler och filmer. Sammantaget handlar det om över en miljon platser, bilder, dokument och personer, och innehållet växer hela tiden.

För materialet står Sveriges Hembygdsförbunds hembygdsföreningar. Bygdebands innehåll bygger alltså på ideellt föreningsarbete. Än är inte alla Sveriges platser täckta. På en del platser finns mycket information och på andra mindre

Klicka på nedanstående länkar för att läsa om olika platser i Björksta i Bygdeband.se

Torp
Almstugan
Finntorpet
Fiskartorpet
Gränvadtorpet
Lilla Bodarna
Malmen
Sandtorp
Stora Bodarna
Svärdstorp

Skola
Fycklinge skola
Målhammars skola

Kyrka
Björksta
Hemman
Almsta
Björksta prästgård
Frögärde
Grän
Hallstaberg
Hanvad
Lundby
Valla
Vallen
Vedby
Åby
Åbylund
Översta gård

Samlad bebyggelse
Broby
Fycklinge
Igelsta


By
Berga
Gansta
Gärsta
Kolmsta
Nykvarn
Näs
Ramsta
Skarsvad
Tomta
Vida
ÖstanbroHerrgård
Målhammar
Gård, Hemman
Blåsut
Erikslund
Fröjdebo
Hallmarken
Kålbo
Lilla Broby
Lilla Översta
Lyckan
Längan
Petterslund
Pyske
Spännars


Tätort
Kärsta
Orresta