7 Orresta

cropped-Orresta.jpg

Tillkomsten av Orresta samhälle är nära förbundet med järnvägen. Stockholm-Westerås-Bergslagens järnväg invigdes 1876 och blev ett nytt inslag i landskapet. Den 12 december 1876 invigdes Orresta station. Med på tåget var Kung Oskar II. Eftersom järnvägen drogs vid sidan om de gamla bygderna påverkade stationen bebyggelsens etablering. En karta från 1907 visar att en smärre samhällsbildning be­stående av sex byggnader hade uppstått kring stationen. Samhället har därefter förtätats med ytterligare bostadsbebyggelse. Det fanns mejeri och flera affärer och ett postkontor. Allt detta är nu borta.  1966 upphörde alla persontåg att stanna vid stationen. År 1985 revs stationshuset. Det enda som finns kvar i dag är stationshusets klocka. Den finns på stationshuset i Dingtuna. Men Orrestaskolan från 1954 finns fortfarande kvar. Se fler bilder från Orresta på Bygdeband.se