Livet i Björksta

Intresseanmälan!

Anmäl ditt intresse av att köpa boken ”Livet i Björksta”! Klicka på rubriken ”Kontakta oss” och fyll i namn och e-postadress. Skriv ”Boken” i ämnesrutan. I meddelanderutan anges antal ex. Om den ska skickas med post anges postadressen. Porto tillkommer då på priset. Ange om du är medlem i Föreningen Björksta bygdegård.

Boken bygger på de utställningar om Björksta som har visats på Björkstadagen de senaste åren. Den är på drygt 190 sidor och innehåller många bilder både från förr och från de senaste åren. Ett provexemplar kommer att finnas för påseende vid Hembygdsföreningens och Bygdegårdsföreningens årsmöten i mars. Då kan även anmälan göras.

Boken kostar 250 kr. Medlemmar i Föreningen Björksta bygdegård köper den för 200 kr. Betalningen sker i samband med utlämningen av boken under våren. Den kommer även att säljas på Björkstadagen.


Läs om boken

Boken trycks med
stöd av Västerås
stads kulturnämnd
Innehåll
Livet i Björksta
Björksta Bronsåldersbygd
Forntiden i Björksta
Björksta socken
Gårdar och byar i Björksta
Jordbruket i Björksta
Björksta landskommun
Orresta
Kärsta
Vi som bor i Orresta, Kärsta och Björkstabygden
Föreningslivet i Björksta
Gustaf får sista ordet
Index