Björkstabladet 2015

I det första numret finns ett litet collage från Pubafton. Gun Kihlin Ohlsson överlämnade ett fotoalbum från Björkstaflickorna. Det förvararas i bygdegården. Det rapporterades att elden på Valborg inte kunde tändas p.g.a. hård blåst. Det hölls en traditionsenlig fest för Hela Världen till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Bilder visas från den nya avloppsanläggningen vid bygdegården.

Nummer 2015:1

I det andra numret rapporteras från hembygdsföreningens sommar och höstaktiviteter, bl.a. en bussutflykt till Wadköping i Örebro och midsommarfirandet vid bygdegården. Det informeras också om att ett arbete har påbörjats med att skanna bilder från hembygdsföreningens arkiv för att läggas in på Bygdeband. Årets höjdpunkt var klädparaden på Björktadagen. En särskild fotobok finns i bygdegården att bläddra i. Syföreningen firade sitt 90-årsjubiléum och hade sin årliga syföreningsauktion.

Nummer 2015:2

Tillbaka till Björkstabladet