Björkstabladet

2011 startades Björkstabladet som en del av Leader-projektet ”Björksta levande bygd”. Det kom ut med 2-3 nummer per år. Det delades ut till samtliga hushåll i bygden. Det sista numret publicerades i dec 2017. Det skulle främst fungera som en informationskanal för Föreningsrådet.

Man skulle dels informera om de beslut som rörde projektet, dels skulle man berätta om de aktiviteter som anordnades av föreningslivet i Björksta. Tanken var att det skulle kunna locka nya medlemmar till föreningarna och få fler aktiva.

Årgångar
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017