Björkstabladet 2014

Från och med 2014 utkommer Björkstabladet med ett nummer i maj och ett i början på december. Det första numret innehåller korta notiser om vad som har hänt sedan årsskiftet. Det var en kulturhistorisk inventering av Björksta kyrkogård, pubafton, Fest för Hela världen, modevisning och vernissage i skolan.

Nummer 2014:1

Det andra numret bjuder på några smärre förändringar. Gustaf får sista ordet och i stället lyfts sidan om vad som händer i Björksta framöver fram till första sidan. Det rapporteras från hembygdsföreningens bussresa till Norberg, midsommarfirandet och Björkstadagen. För fler bilder hänvisas till hemsidan bjorksta.nu. En gruppbild från Björkstaflickornas återträff publicerades. OIF hade också stora planer för utveckling av Orresta IP.

Nummer 2014:2

Tillbaka till Björkstabladet