Björkstabladet 2011

I det första numret av Björkstabladet publicerades en intervju med Gustaf Kihlin och Berndt Lindholm om projektet Björksta Levande bygd. Där redovisade de vilka förhoppningar och planerer som de hade inför projektet. I numret presenterades också ledamöterna i Föreningsrådet och de olika arbetsgrupper som hade bildats.

Nummer 2011:1

I nästa nummer finns ett urklipp från VLT om den första Björkstadagen. Där presenteras också kort information om de föreningar som ingår i Föreningsrådet och vilken typ av aktiviteter som de erbjuder.

Nummer 2011:2
I det tredje numret finns ett bildcollage från Bygdegårdens 50-årsjubiléum. Där finns också korta notiser om vad som hade hänt under hösten, bl.a. ett besök i Björksta av landshövding Ingemar Skogö.

Nummer 2011:3

Tillbaka till Björkstabladet