Björkstabladet

2011 startades Björkstabladet som en del av Leader-projektet ”Björksta levande bygd”. Det skulle främst fungera som en informationskanal för Föreningsrådet. Det skulle dels informera om de beslut som rörde projektet, dels skulle man berätta om de aktiviteter som anordnades av föreningslivet i Björksta. Tanken var att det skulle kunna locka nya medlemmar till föreningarna och få fler aktiva. Björkstabladet kom ut med 2-3 nummer per år. Det delades ut till samtliga hushåll i bygden. Det sista numret publicerades i dec 2017.

Årgångar
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017