Björkstabladet 2012

I det första numret för året presenteras innehållet på Föreningsrådets hemsida www.bjorksta.nu och hur man navigerar på sidan. Där redovisas också upptaktsmötet för de så populära måndagskvällarna för ungdomarna i Björksta bygdegård.
Nummer 2012:1
I det andra numret informeras om vad som skulle hända i Orresta IF under året. Man firade sitt 75-årsjubiléum. I övrigt informeras om de olika aktiviteter som varit under våren, såsom Valborg, ungdomsverksamheten och varietén för Hela Världen.
Nummer 2012:2
I det tredje numret finns återigen ett urklipp från VLT, samt ett bildcollage, om Björkstadagen. I övrigt återfinns lite korta notiser om vad som hänt under sommaren och hösten.
Nummer 2012:3

Tillbaka till Björkstabladet >>>