Björkstabladet 2013

I det första numret presenteras en undersökning om intresset för fiber som Föreningsrådet hade gjort. En arbetsgrupp hade bildats för att driva frågan vidare gentemot olika operatörer och Leader Norra Mälarstranden. Ett bildcollage från Pubkvällen i bygdegården publicerades.

Nummer 2013:1

I det andra numret rapporteras lite smått och gott såsom ; jamande marskatter, hjärt-lungräddning, Valborg, konfirmandjubiléum, Öppet Hus i Orrestaskolan m.m.

Nummer 2013:2

I det tredje numret är det bildcollage både från midsommarfirandet och Björkstadagen. Vi får veta att hembygdsföreningen har gjort en cykelutflykt och att syföreningen har gjort en hemlig resa.

Nummer 2013:3

Det fjärde numret av Björkstabladet är ett dubbelnummer och en summering av projektet Björksta Levande bygd som avslutades vid årsskiftet. Det är återigen en presentation av föreningslivet i Björksta där varje förening disponerar en halvsida.

Nummer 2013:4

Tillbaka till Björkstabladet