Fest


I Björksta bygdegård finns det fina lokaler för olika evenemang. Det kan vara bröllop, dop, födelsedagar och minnesstunder. Men det finns också utrymme för kurser och konferenser där man kan använda den fina mediautrustning som finns i lokalen. Andra aktiviteter som anordnas är danskurser, ungdomsgård på måndagskvällar, ungdomsdisco, körövningar, lättgympa, föreningsmöten, studiecirklar m.m. Sommartid finns det också möjlighet att hyra tält och bord för en bröllopsfest eller för en vanlig trädgårdsfest. Möjligheterna är oändliga!