Bli medlem i bygdegårdsföreningen

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll

Avgiften betalas in via internetbank eller avi till

Pg 27 12 77-6