Tätorter och byar i Björksta

Genom historien har jordbruket varit den dominerande näringen i Björksta och präglar alltjämt landskapet. Före det sena 1800-talets laga skifte fanns gårdarna samlade i relativt stora byar. Därefter koncentrerades driften till ensamliggande, ganska betydande gårdar.

Efter SWB-järnvägens (Stockholm-Westerås-Bergslagen) öppnande 1876 utvecklades Orresta stationssamhälle norr om kyrkan. På 1950-talet byggdes Kärsta samhälle ut. Där fanns ett tegelbruk och snickerifabriker. Vid kommunreformen 1862 fördes frågorna om skolan, fattigvården m.m. över till Björksta landskommun. 1952 inkorporerades Björksta i Kungsåra landskommun och ingår sedan 1971 i Västerås kommun.