Hembygdsprojektet

Sedan hösten 2015 finns det en grupp inom Björksta Föreningsråd som samlar in bilder och texter om platser och personer som har funnits i Björksta sedan slutet av 1800-talet. Det publiceras sedan på Hembygdsförbundets hemsida, Bygdeband.se, under Björksta församling. Det enklaste sättet att komma till platserna i Björksta är att klicka på Bygdeband i huvudmenyn. Då får man upp en lista med länkar till alla byar och gårdar i Björksta. Läs mer om hembygdsprojektet i högerspalten.

Ett första delmål i projektet var att redovisa en del av det insamlade materialet i form av en utställning i bygdegården på Björkstadagen 2016. Temat för utställningen var ”Gårdarna vid Lillån”. Den som vill se på utställningen kan klicka på rubriken ”Utställningen på Björkstadagen 2016” i högerspalten. Det finns även en länk i högerspalten till bildspelet ”Bakom fondväggen”. 

Gruppen har fortsatt sitt arbete under hösten 2016. Vid Björkstadagen 2017 kommer utställningens tema att vara ”Byar och tätorter i Björksta” samt ett bildspel med rubriken ”Björksta från ovan”. Bilder och texter kommer att finnas från tätorterna Orresta och Kärsta samt de större byarna i Björksta såsom Kolmsta/Tomta/Ramsta, Berga, Gärsta, Östanbro/ Nykvarn och Målhammar.

Ett första smakprov på den kommande utställningen gavs vid sopplunchen i bygdegården den 27 oktober. Ett 70-tal personer hade hörsammat inbjudan. Då visades ett bildspel om Orresta från förr och sedan ett urval av bilderna med tillhörande text. Se bildspelen i högerspalten. De minnen och berättelser som redovisades från åhörarna har dokumenterats och är ett underlag i det fortsatta arbetet.

Ambitionen är att det så småningom kommer att publiceras en bok med titeln ”Livet i Björksta under 100 år” där stommen kommer att vara material från utställningarna.