Björkstabladet

Björkstabladet startades 2011 som en del av projektet ”Björksta levande bygd”.  Det fungerade främst som en informationskanal för Föreningsrådet. Det var dels för att berätta om de beslut som Föreningsrådet fattade som rörde projektet, dels för att berätta om de aktiviteter som anordnas av föreningslivet i Björksta. Tanken bakom var att det skulle kunna locka nya medlemmar till föreningarna och få fler aktiva. Björkstabladet delas ut till alla hushåll i Björksta. De första åren fram till och med 2013, då projektet avslutades, utkom det 3-4 nr per år. Sedan 2014 utkommer Björkstabladet med ett vårnummer och ett höstnummer. Det delas ut till samtliga ca 400 hushåll som finns i Björksta.

Ett stående inslag i Björkstabladet är Gustaf Kihlins krönika. De första åren fanns den på första sidan under rubriken Gustaf har ordet. Under senare år finns den på sista sidan under rubriken Gustav får sista ordet.  I varje nummer finns det också en sida om vad som händer den närmaste tiden i Björksta. Den återfinns nu som förstasida och där bidrar alla föreningar med uppgifter om kommande händelser.