Micke Möller – kopia

Trubaduren Micke Möller hade bl.a. musikfrågesport. Här framför Lena Cederblad och Ingrid Mellbin ett vinnande bidrag.