Välkommen till Björksta bygdegård

På grund av Coronakrisen och de restriktioner som finns för större folksamlingar har styrelsen för Föreningen Björksta bygdegård beslutat att ställa in såväl midsommarfirandet som Björkstadagen.

Den som önskar uppleva evene-mangen digitalt hänvisas till följande länkar:
http://bjorksta.nu/livet-i-bjorksta-3/9-foreningslivet-i-bjorksta/bjorksta-foreningsrad/midsommarfirande/

http://bjorksta.nu/livet-i-bjorksta-3/9-foreningslivet-i-bjorksta/bjorksta-foreningsrad/bjorkstadagen/


Titta gärna in och se dig omkring!

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Boka Björksta bygdegård 
för bröllop, dop, fest, möten och konferenser

I Björksta bygdegård finns det fina lokaler för olika evenemang. Det kan vara bröllop, dop och minnesstunder. Det finns även plats för födelsedagar, kurser och konferenser, dans, teater, föreningsmöten, studiecirklar, eller varför inte en trädgårdsfest. Läs mer i menyn om olika typer av evenemang som kan vara i bygdegården.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om priser och vad vi kan erbjuda för att ditt evenemang ska bli så lyckat som möjligt.

Bokning: Anita Lundmark, 0761 30 32 30, lundmark.gran@live.se
Kolla först om bygdegården är ledig

Ordf: Berndt Lindholm, 0171-44 31 14, 070-66 8 76 86, bjorkstabygdegard@live.se

Läs mer om bygdegården